Vertybės ir prioritetai 2019-04-18T17:09:46+02:00

VERTYBĖS IR PROGRAMA

  • socialiai atsakingos Europos kūrimas;
  • teisingi mokesčiai;
  • smulkaus ir vidutinio verslo stiprinimas;
  • deramas dėmesys regionams.

Lietuva Europoje – nesustokime augti!

Mūsų vizija ir siūlomi sprendimai paremti penkiais darnos principais: darnaus žmogaus, darnios visuomenės, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos bei darnaus valdymo. Šiuos principus įgyvendiname dirbdami Seime, juos įgyvendinsime savivaldos lygmeniu. Esame įsitikinę, kad šie principai gali tapti ir ES tvarumo bei Lietuvos klestėjimo Europoje pagrindu.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų į Europos Parlamentą pilną programą galite rasti žemiau:

LVŽS_EP_Programa
.